Thông Tin Nghiên Cứu

Quý vị có thể tham gia nếu quý vị:
 

  • Người lớn (18 tuổi trở lên) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khối u rắn di căn(một số ví dụ: phổi, đại tràng, bao tử, tuyến tụy, vú, tuyến tiền liệt, gan, bàng quang)

  • Người Mỹ gốc Việt (sống ở Hoa Kỳ)

Quý vị sẽ nhận được khoản tiền cảm ơn vì đã hoàn thành nghiên cứu bằng thẻ quà tặng điện tử trị giá $90 cho Amazon hoặc Target.


Sau khi xác nhận rằng quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia ở trên, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để hoàn thành 3 bước trong khoảng 1-2 tuần.

 

  • Đầu tiên, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc gọi 10-15 phút để hỏi quý vị những câu hỏi về nhân khẩu học như tuổi tác của quý vị và thời điểm quý vị đã được chẩn đoán.

  • Sau đó, trong những tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại / Zoom kéo dài khoảng một giờ vào một thời gian đã lên lịch.

  • Sau cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị hoàn thành bản khảo sát 30 phút* vào cùng ngày nếu có thể. Cuộc khảo sát sẽ có các câu hỏi về việc quý vị đã làm như thế nào, quý vị đã có những suy nghĩ gì và chất lượng cuộc sống của quý vị như thế nào.

Nếu quý vị cần ai đó giúp quý vị điền vào bản khảo sát, chúng tôi có thể nhờ trợ lý nghiên cứu để giúp quý vị.


Các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, vào thời điểm thuận tiện qua điện thoại hoặc cuộc gọi video Zoom trực tuyến.

(Sau khi COVID-19 được giải quyết, nếu quý vị muốn, trợ lý nghiên cứu có thể đến gặp quý vị tại một địa điểm thích hợp với quý vị để phỏng vấn trực tiếp.)

Bảng câu hỏi cũng có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.


Sau khi quý vị hoàn thành nghiên cứu –

Nếu quý vị cho phép liên lạc với Người chăm sóc chính

 một người gần gũi trong gia đình hoặc bạn bè làm hầu hết công việc để giúp đỡ với cuộc sống hàng ngày hoặc chăm sóc y tế của quý vị

 người cũng sống ở Hoa Kỳ

Chúng tôi có thể hỏi họ nếu họ muốn tham gia vào nghiên cứu này để chia sẻ những suy nghĩ của họ với tư cách là người chăm sóc.

Bất kỳ điều gì quý vị đã chia sẻ với chúng tôi đều được bảo vệ và sẽ không được chia sẻ với người chăm sóc của quý vị và bất kỳ điều gì mà người chăm sóc của quý vị chia sẻ với chúng tôi cũng sẽ được bảo vệ.

Nếu người chăm sóc chính của quý vị tham gia, họ cũng sẽ thực hiện 3 bước được liệt kê ở trên và nhận được khoản tiền tương tự cho việc hoàn thành nghiên cứu.


Nghiên cứu này được tài trợ bởi National Institutes of Health-National Cancer Institute (K99CA246058) và cũng được hỗ trợ bởi UCLA Institute for American CulturesAsian American Studies Center.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc bên dưới.
📨  DAWN@psych.ucla.edu
📞  (213) 537-9209

Tiếng Việt