Các Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi:  Tôi có thể chia sẻ trang mạng nghiên cứu này với người mà tôi biết được không?

Trả lời:  Tất nhiên được. Nếu quý vị biết ai đó có thể quan tâm đến việc tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi, quý vị có thể chia sẻ nó.


Hỏi:  Người tham gia có phải nói hoặc đọc tiếng Anh không?

Trả lời:  Không. Người tham gia có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.


Hỏi:  Người tham gia có phải giao tiếp bằng tiếng Việt không?

Trả lời: Không. Nếu quý vị cảm thấy thoải mái hơn với tiếng Anh, quý vị có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.


📨  DAWN@psych.ucla.edu
📞  (213) 537-9209

Tiếng Việt