Nhóm nghiên cứu của chúng tôi

Giám đốc dự án / Điều tra viên chính

Jacqueline H. J. Kim, PhD
(UCLA)

Tiến sĩ Kim nhận bằng Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng tại Đại học Michigan, Ann Arbor (University of Michigan, Ann Arbor). Mới đây, với tư cách là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ NIH / NIMH T32 (NIMH – National Institute of Mental Health) tại UCLA về tâm lý học sức khỏe, tiến sĩ Kim đã xem xét các biến thể trong khả năng đối phó và các triệu chứng thể chất, tâm lý khi sống sót sau ung thư. Tiến sĩ Kim tiếp tục làm việc trong các dự án để cải thiện chất lượng cuộc sống trong các cộng đồng không được phục vụ và là thành viên ủy ban Công bằng & Đa dạng Ung (Cancer Equity & Diversity committee) thư cho Cancer Support Community Los Angeles.


Chuyên gia Cố vấn

Annette L. Stanton, PhD
(UCLA)

Tiến sĩ Stanton là Giáo sư ưu tú và Chủ tịch Tâm lý học, Giáo sư ưu tú về tâm thần học và Khoa Hành vi Sinh học/ Trung tâm Ung thư toàn diện UCLA Jonsson (Jonsson Comprehensive Cancer Center), và nhà nghiên cứu khoa học cao cấp tại Trung tâm Cousins cho Tâm lý-thần kinh-miễn dịch học (Cousins Center for Psychoneuroimmunology). Nghiên cứu của tiến sĩ Stanton tập trung vào việc xác định các yếu tố thúc đẩy sức khỏe tâm lý và thể chất ở những cá nhân đối mặt với nghịch cảnh liên quan đến sức khỏe. Trong lĩnh vực ung thư tâm lý xã hội, tiến sĩ Stanton thực hiện nghiên cứu chiều dọc để hiểu chất lượng cuộc sống của những người được chẩn đoán mắc hoặc có nguy cơ mắc một loạt bệnh ung thư (ví dụ: vú, mắt, phổi và tuyến tiền liệt). Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Stanton được chuyển thành các chương trình hiệu quả cho những người sống chung với bệnh ung thư thông qua các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

Thông tin thêm về Tiến sĩ Stanton: Stanton Stress & Coping lab


Qian Lu, MD, PhD
(University of Texas MD Anderson Cancer Center)

Tiến sĩ Lu là Giáo sư tại Khoa Phòng chống và Kiểm soát Ung thư. Là một nhà tâm lý học sức khỏe, tiến sĩ Lu nghiên cứu phục hồi tâm lý và chương trình của bệnh nhân ung thư châu Á, sự phục hồi của bệnh nhân ung thư thời thơ ấu, các yếu tố ảnh hưởng sinh lý và tâm lý của cơn đau, và cách thúc đẩy quá trình phục hồi các bệnh mãn tính bằng cách điều chỉnh cảm xúc.

Thông tin thêm về Tiến sĩ Lu: https://faculty.mdanderson.org/profiles/qian_lu.html


Marjorie Kagawa Singer, PhD, MA, MN, RN, FAAN
(UCLA)

Tiến sĩ Kagawa Singer là Giáo sư Nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Fielding (UCLA Fielding), Phó Khoa tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Y tế của UCLA, và Giám đốc Lâm thời của Trung tâm Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á của UCLA. Trong 45 năm, tiến sĩ Kagawa Singer đã tập trung vào nghiên cứu để giảm thiểu và cuối cùng là giúp loại bỏ sự chênh lệch về sức khỏe. Nghiên cứu của tiến sĩ Kagawa Singer cũng xác định các yếu tố văn hóa liên quan đến hành vi sức khỏe, đặc biệt là đối với các cá nhân và gia đình đối phó với bệnh ung thư và các bệnh mãn tính khác.

Thông tin thêm về Tiến sĩ Kagawa Singer: https://ph.ucla.edu/faculty/kagawa-singer


Anna S. Lau, PhD
(UCLA)

Tiến sĩ Lau là một Giáo sư Tâm lý học. Nghiên cứu của tiến sĩ Lau bao gồm việc tìm hiểu sức khỏe tâm thần của các nhóm dân cư đa dạng về văn hóa và cách thức các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng được thực hiện trong cộng đồng. Nghiên cứu đang diễn ra của tiến sĩ Lau xem xét các yếu tố nguy cơ và bảo vệ đối với các gia đình nhập cư người Mỹ gốc Á, để thực hiện các chương trình đối với bệnh trầm cảm và các tình trạng sức khỏe tâm thần khác.

Thông tin thêm về Tiến sĩ Lau: Culture And Race/Ethnicity in Youth Mental Health lab


Trợ Lý Nghiên Cứu

Phỏng vấn viên

+ cảm ơn sự hỗ trợ của nhiều người trợ lý nghiên cứu hiện tại và trong quá khứ

Tiếng Việt